0
0.00
กิจกรรมบุญ
เจ้าภาพกองกฐิน
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
อ่านต่อ...
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคใต้
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมสิ่งของเครื่องใช้ แด่วัดในต่างจังหวัดที่ห่างไกล
อ่านต่อ...
เชิญร่วมถวายผ้าไตรแด่วัดจังหวัดชายแดนภาคใต้
อ่านต่อ...
บุญรักษาบอกบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ถวายองค์พ่อร.9 รุ่นที่ 6
อ่านต่อ...
มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2561
อ่านต่อ...
มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว
อ่านต่อ...
เชิญร่วมบุญถวายเทียนพรรษาแด่วัดในต่างจังหวัดที่ขาดแคลน
อ่านต่อ...
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562
อ่านต่อ...
โครงการถวายผ้าไตรแด่พระบวชใหม่ในวัดต่างจังหวัด
อ่านต่อ...
ร่วมทำบุญสร้างอาคารพักผู้ป่วย รพ.พิจิตร
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้าไตรแด่พระบวชใหม่ 1,100 รูป ใน 3 จังหวัดภาคใต้
อ่านต่อ...
ร่วมบริจาคต่อชีวิตผู้ป่วย สมทบทุนช่วยเหลือและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิจิตร
อ่านต่อ...
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2563
อ่านต่อ...
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรและเทียนพรรษา ปี 2563
อ่านต่อ...
ทอดผ้ากฐินพระราชทาน ปี 2559 เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.พิจิตร
อ่านต่อ...
โครงการถวายผ้าไตรจีวร แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ปี 2563
อ่านต่อ...
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2563
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมทำบุญมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวจำนวน 1,000 ผืน แด่พระภิกษุสามเณรและพี่น้องบนดอยสูง
อ่านต่อ...
พิธีหล่อองค์พระพุทธรูปปางชนะมาร
อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา โดยการเป็นเจ้าภาพถวายหน้ากากผ้า
อ่านต่อ...
บุญรักษา ร่วมบริจาคหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีให้แก่เรือนจำพิเศษธนบุรี จำนวน 500 ชิ้น
อ่านต่อ...
ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อ่านต่อ...
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2564
อ่านต่อ...
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565
อ่านต่อ...
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566
อ่านต่อ...
โครงการถวายผ้าและของใช้จำเป็นแด่พระวัดป่าสายกรรมฐานในพื้นที่ห่างไกลทางภาคอีสาน
อ่านต่อ...
+