0
0.00
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565

ร่วมทำบุญครั้งใหญ่ให้ชีวิตเป็นเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2565 
ทอดกฐินทั่วไทย อย่าปล่อยให้มีกฐินตกค้าง... เพื่อช่วยเหลือวัดในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐิน
บุญรักษาบอกบุญกฐินปีที่ 6 ขอเป็นสะพานบุญรวบรวมรายชื่อวัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้มากกว่า 60 วัด
มาร่วมสร้างบุญบารมีครั้งใหญ่ 1 ปี มีครั้งเดียว โดยการเป็นเจ้าภาพกฐินถวายวัดในต่างจังหวัดกันนะคะ_/\_

** เจ้าภาพสามารถเดินทางร่วมทอดกฐินเองได้ หรือหากไม่สะดวกไปทอดกฐินทางวัดจะให้ชาวบ้านในระแวกเป็นผู้ร่วมทอดกฐินให้ค่ะ 

----------------------------------------------------
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพกฐิน
1. ชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญ
2. เครื่องกฐินครบชุดที่ทางบุญรักษาได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามรายการด้านล่างนี้
รายการเครื่องกฐิน (ราคาชุดละ 15,999 บาท)

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565

*รวมค่าบริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
**หากท่านใดต้องการถวายปัจจัยเพิ่มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

3. แจ้งชื่อเจ้าภาพ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อจัดทำใบตอบรับ
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

ภาพเตรียมจัดส่งและกิจกรรมในปีที่ผ่านมาค่ะ
โครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัดโครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัดโครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัดโครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัดโครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัดโครงการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในต่างจังหวัด
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2565

“เมื่อท่านมีจิตศรัทธาจะสร้างบุญ เราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้ 
เป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้ยาก...ให้บุญรักษาดูแลท่านในทุกงานบุญ”

+