กิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรและของใช้จำเป็นแด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนการศึกษาแด่สามเณร

บุญรักษาบอกบุญกฐินปีที่ 5 เป็นสะพานบุญ รวบรวมรายชื่อวัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้มากกว่า 60 วัด โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด

บุญรักษาขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญถวายผ้าห่มแด่พระภิกษุสามเณร และพี่น้องทั้ง 4 ตำบล 24 หมู่บ้านที่ประสบกับภัยหนาวในปีนี้ จำนวน 300 ผืน

ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่เสี่ยงและยังมีความต้องการหน้ากากเป็นจำนวนมาก
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในเรือนจำ โดยการบริจาคหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีให้แก่เรือนจำพิเศษธนบุรี จำนวน 500 ชิ้น