0
0.00
ขอเชิญร่วมทำบุญมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวจำนวน 1,000 ผืน แด่พระภิกษุสามเณรและพี่น้องบนดอยสูง
ขอเชิญร่วมทำบุญมอบผ้าห่มช่วยภัยหนาวจำนวน 1,000 ผืน แด่พระภิกษุสามเณรและพี่น้องบนดอยสูง

บุญรักษาร่วมกับวัดห้วยหลวงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมถวายผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณร เพื่อกระจายไปยังวัดและอาศรมต่างๆในถิ่นทุรกันดารทั้ง 6 แห่ง ที่ยังขาดแคลนอีกจำนวนมาก รวมถึงพี่น้องชาวบ้านบนดอยสูงได้มีผ้าห่มใช้ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ที่ประสบภัยหนาว

ขอเป็นสะพานบุญ... ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
(Set A) อังสะไหมพรม 1 ชุด กองบุญละ 239 บาท
(Set B) กองบุญละ 599 บาท ประกอบด้วย
- ผ้าห่มขนาด 60x80 นิ้ว
- หมวกไหมพรม
- ถุงเท้าไหมพรม 2 คู่

รายชื่อวัดในโครงการ
1. วัดห้วยหลวง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (200 ชุด)
2. วัดอมราวาส ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (100 ชุด)
3. วัดจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (200 ชุด)
4. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน (300 ชุด)
5. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ (200 ชุด)
6. ที่พักสงฆ์พระธาตุศรีสบเงา ต.แม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (200 ชุด)

ซึ่งทางบุญรักษาจะเป็นผู้รวบรวมจัดส่ง จัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ร่วมทำบุญได้ถึงวันที่ 25 ธ.ค. 63
*ทางวัดมีกำหนดการถวายในช่วง 30-31 ธ.ค. 63 ค่ะ

+