0
0.00
มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว
มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว

“มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว”
บุญรักษาขอเชิญทุกท่านร่วมถวายผ้าห่ม และเครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู่ในวัดชนบทที่ห่างไกล และมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวจัด มีพระและเณรอีกจำนวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว
• สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญ 1. เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการร่วมถวาย (สามารถระบุจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ต้องการถวายได้ ตามจิตศรัทธาของเจ้าภาพค่ะ)
* อัพเดทเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2561

 รายชื่อวัด

 ชื่อพระผู้ติดต่อ

 จำนวนพระภิกษุสามเณร

 1. วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

 พระครูสิริธรรมนิวิฐ

12 รูป

 2. วัดพระสิงห์ 486/2 ถนนสิงหไคล ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

 พระครูสุธีวรกิจ (ศักดา)

ครบจำนวนแล้ว

 3. วัดดอนตัน ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน เชียงราย 57120

 พระครูปลัดเทิดพงษ์

 30 รูป

 4. วัดโจ้โก้ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140

 พระกฤศภณ

ครบจำนวนแล้ว

 5. วัดป่าสักน้อย ตำบล ป่าสัก อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

 พระครูพอศาลธรรมาทร

 17 รูป

 6. วัดปงสนุก ตำบล ปล้อง อำเภอ เทิง เชียงราย 57230

 พระกฤตยชญ์

 16 รูป

 7. วัดฮ่างต่ำ ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

 พระครูนิวิฐสีลสังวร

ครบจำนวนแล้ว

 8. วัดป่างิ้ว ตำบล ป่างิ้ว อำเภอ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

 พระปลัดสมเกียรติ

 18 รูป

 9. วัดแม่สรวยหลวง ตำบล แม่สรวย อำเภอ แม่สรวย เชียงราย 57180

 พระครูสุทรศิลปาคม

ครบจำนวนแล้ว

 10. วัดโป่งสลี บ้านโป่งสลี เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57000

 พระอธิการสมชาย

ครบจำนวนแล้ว

 11. วัดปอกลาง ตำบล ท่าข้าม อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310

 พระครูสติศีลสุทธร

ครบจำนวนแล้ว

 12. วัดสันหนองบัว ตำบล เม็งราย อำเภอ พญาเม็งราย เชียงราย 57290

 พระโกศลกิจจานุกิจ

 ครบจำนวนแล้ว

 13. วัดป่าข่า ตำบล ป่าตาล อำเภอ ขุนตาล เชียงราย 57340

 พระครูวรกิตติวิมล

ครบจำนวนแล้ว

 14. วัดดงชัย ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210

 พระครูวิสิฐวรนารถ

 2 รูป

 15. วัดปงสนุก ตำบล ปงน้อย อำเภอ ดอยหลวง เชียงราย 57110

 พระแปง สิริปุญโญ

ครบจำนวนแล้ว

 16. วัดโพธารามมหาวิหาร หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300

 พระเทพปริยัติ (สอาด)

 38 รูป

 17. วัดนิวาสสถาน ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย เชียงใหม่ 50280

 พระครูปลัด โอรส วชิรเมธี

 12 รูป

 18. วัดพระสิงห์ ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมือง เชียงใหม่ 50200

 พระราชสิงหวรมุนี (โสภณ)

 122 รูป

 19. วัดสารภี ตำบล สารภี อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140

 พระรณชัย ถิรปุญโญ

10 รูป

 20. วัดกู่แดง ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี 50140

 พระครูสังวรสุทธินันท์

10 รูป

 21. วัดปูคำเหนือ ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50220

 พระครูประภัสสรนิรันดร์

9 รูป

 22. วัดพระธาตุผาตั้ง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130

 พระครูสิริสุตานิสิฐ

3 รูป

 23. วัดถ้ำเมืองออน ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130

 พระครูวิบูลพัฒนานุยุต

 10 รูป

 24. วัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน เชียงใหม่ 50130

 พระครูอมรธรรมวงศ์

7 รูป

 25. วัดมหาวนาภิมุข ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220

 พระครูสุมนประสิทธิ์

13 รูป

 26. วัดใหม่ชลประทานชูชาติ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่

 พระครูโสภณกิตติคุณ

10 รูป

 27. วัดป่าฝาง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220

 พระครูคำมูล

ครบจำนวนแล้ว

 28. วัดดอนชัย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 50220

 พระครูสถาพรธรรมประโชติ

7 รูป

 29. วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210

 พระครูสังวร

8 รูป

 30. วัดศรีบุญเรือง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

 พระครูสิริอาภากร

9 รูป

 31. วัดโพธิ์งาม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก บุรีรัมย์ 31150

 พระสมัย จารุธัมโม

ครบจำนวนแล้ว

 32. วัดห้วยโรงใน  ตำบลห้วยโรง อำบลร้องกวาง แพร่ 54140

 พระพรพิพัฒน์พงษ์ รตน

ครบจำนวนแล้ว


- ชุดผ้าห่ม 1 ผืน ราคา 429 บาท
มอบไออุ่นต้านภัยหนาว แด่วัดในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว


3. แจ้งวัด, ชื่อเจ้าภาพ, เบอร์โทรติดต่อ และได้ที่ Line ID: @boonruksashop 

---------------------------------
>> *จัดส่งรอบแรก วันที่ 28-30 พ.ย. 2561 << รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญ รอบที่ 1: http://bit.ly/2BVhcRj
>> *จัดส่งรอบที่สอง วันที่ 10-11 ม.ค. 2562 << รายชื่อเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญ รอบที่ 2: http://bit.ly/2QHGt5S
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันจัดส่ง ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook (บุญรักษา Boonruksa) ค่ะ

บุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยนะคะ _/\_

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

+