0
0.00
บุญรักษาบอกบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ถวายองค์พ่อร.9 รุ่นที่ 6
บุญรักษาบอกบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ถวายองค์พ่อร.9 รุ่นที่ 6

“บุญรักษาบอกบุญ”

ครั้งนี้เราขอเป็นสะพานบุญกับ “โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ถวายองค์พ่อร.9 รุ่นที่ 6” 

โครงการบวชภิกษุ-สามเณรดีๆ เป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร.9  จากสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ จ.นครศรีธรรมราช  เปิดประตูก้าวแรกให้ภิกษุ-สามเณรฝึกอบรมจิตใจและเจริญปัญญา เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

ขอเชิญร่วมปลูกต้นกล้าในนาบุญกับ “บุญรักษา” เราพร้อมเป็นสะพานบุญตัวแทนส่งผ้าไตร และที่นอนพร้อมผ้าห่มแพร บุญของท่านไปถึงวัดโดยการถวาย ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 61

- ที่นอนพร้อมผ้าห่มแพร ถูกต้องตามหลักพระวินัย เพราะที่นอนทั่วไปไม่ถูกต้องตามหลักพระวินัย น้อยคนนักที่จะถวายสิ่งนี้แด่พระสงฆ์ ที่นอน 1 อัน สามารถใช้ได้ยาวนาน เป็นกุศลต่อเนื่อง
ที่นอนพระสงฆ์

- ผ้าไตรจีวร ภิกษุ – สามเณร
การถวายผ้าไตร เป็นบุญกุศลใหญ่ ให้พระท่านได้ครองผ้าในยามศึกษาพระธรรมในร่มกาสาวพักตร์
ผ้าไตรเณร มัสลินผ้าไตรเณร โทเรผ้าไตรเต็ม มัสลินผ้าไตรเต็ม โทเร

----------------------------------------------

• ร่วมทำบุญกับบุญรักษา วันนี้ – 15 ต.ค. 61
• จัดส่งของ วันที่ 16-17 ต.ค. 61 • พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ณ สำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ วันที่ 20 - 28 ต.ค. 61 • โครงการโดยสำนักสงฆ์วัดนาสนธิ์ ร่วมกับวัดสระเรียง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

+