0
0.00
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2561

บุญรักษาขอเป็นตัวกลางในการบอกบุญกับแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแด่วัดชนบทห่างไกลในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพถวายกฐิน


• สำหรับเจ้าภาพที่ต้องการถวายกฐิน
1. เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 1. วัดโนนงามคามวาสีภิรตาลัย จ.บึงกาฬ

 มีเจ้าภาพแล้ว

 2. สำนักสงฆ์บ้านนางิ้ว จ.แม่ฮ่องสอน

 มีเจ้าภาพแล้ว

 3. สำนักสงฆ์บ้านสวนอ้อย แม่ฮ่องสอน

 มีเจ้าภาพแล้ว

 4. อาศรมฯหัวแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน

 มีเจ้าภาพแล้ว

 5. วัดห้วยห้าว จ.เลย

 มีเจ้าภาพแล้ว

 6. สำนักสงฆ์โพนเลา จ.เลย

 มีเจ้าภาพแล้ว

 7. วัดโพนสะอาด จ.เลย

 มีเจ้าภาพแล้ว

 8. วัดศรีสะเกษ จ.เลย

 มีเจ้าภาพแล้ว

 9. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยขี้เปอะ จ.เชียงใหม่

 มีเจ้าภาพแล้ว


* หากมีรายชื่อวัดเพิ่มเติมทางเราจะอัพเดทให้ค่ะ
2. แจ้งชื่อเจ้าภาพ, เบอร์โทรติดต่อ และ Email ได้ที่ Line ID: @boonruksashop

• รายชื่อวัดที่มีเจ้าภาพกฐินแล้ว

 1. วัดศรีจันดาธรรม หมู่12 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 2. วัดบ้านโนนสว่าง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

 3. วัดศรีแสนคำ หมู่10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 4. วัดสุคนธาบรรพต ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

 5. วัดสว่างแสนทอง หมู่7 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

 6. วัดโนนศรีสะอาด ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160

 7. วัดแม่สุ ม.2 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

 8. วัดวารีอุบล 103 ม.9 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

 9. อาศรมพระธรรมจาริกขวัญคีรี(นอก) บ้านขวัญคีรี หมู่ 11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110

 10. วัดอรุณราษฎร์ บ้านโคกสะอาด ม.8 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190

 11. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

 12. สำนักสงฆ์แดโค๊ะทะวา หมู่ 8 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

 13. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

 14. วัดหัวปอน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

 15. วัดละอุบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

 16. วัดสว่างรังสี ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

 17. วัดห้วยไหล่ ม.1 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 18. วัดธรรมนิยมสงเคราะห์ 88 ม.8 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

 19. วัดป่าปรางค์กู่ ม.6 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

 20. วัดถาวร ม.6 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 21. วัดบ้านห้วยหลวง หมู่ 6 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

 22. วัดสุขธาราม ม.12 บ้านหนองเดิด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

 23. วัดธารโต (ธ.) ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150

 24. วัดนันทชาติ บ้านโจะโหวะเหนือ หมู่5-6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 25. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่กองแป หมู่ 9 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

 26. วัดศิลาจารย์ (ธ.) หมู่6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120

 27. สำนักสงฆ์ป่าเล้าคำ หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 28. วัดบ้านโคกก่องนคร ม.5 ต.ปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

 29. วัดดอนกลาง ม.3 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 30. ที่พักสงฆ์ อนาลยาราม ม.8 บ.ธารศิลา ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110

 31. วัดป่าหินสูงเจริญ 1/2 หมู่2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

 32. วัดแม่กระทิง ต.ใผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

 33. วัดสว่างอรุณอัมพวัน บ้านหนองดินจี่ ม.14 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

 34. วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

 35. วัดบ้านไร่ ต.แม่สะเรียง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  58110

 36. ศูนย์ปฏิบัติธรรมชูแก้ว  บ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  34190

 37. วัดไผ่โทน ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140

 38. วัดดวงดี ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120• สำหรับวัดที่ขาดแคลนเจ้าภาพกฐิน
1. แจ้งชื่อเจ้าอาวาส, เบอร์โทรติดต่อ, รายละเอียดที่อยู่วัด, เว็บไซต์(ถ้ามี) ได้ที่ Line ID: @boonruksashop หรือ Email: boonruksashop@gmail.com
2. หลังจากที่ทางบุญรักษาได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อวัดให้ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

+