0
0.00
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคใต้
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภาคใต้


บุญรักษาขอเป็นสะพานบุญ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสำหรับพระบวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษานี้ และพระที่จำพรรษาอยู่ได้มีผ้าไตรไว้ผลัดเปลี่ยน แด่คณะสงฆ์ใน 6 จังหวัดภาคใต้ โดยให้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด จังหวัดละ 50 ไตร เป็นผู้จัดถวายตามวัดต่างๆในเขตปกครองต่อไป

ข้อมูลยอดการจองผ้าไตรพร้อมของใช้สำหรับพระภิกษุสามเณร ของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 61 - 20 ก.ค. 61
- รหัส 1: เจ้าคณะจังหวัดยะลา | ผ้าไตร จำนวน 18 ชุด
- รหัส 2: เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส | ผ้าไตร จำนวน 22 ชุด
- รหัส 3: เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี | ผ้าไตร จำนวน 28 ชุด
- รหัส 4: เจ้าคณะจังหวัดสงขลา | ผ้าไตร จำนวน 15 ชุด
- รหัส 5: เจ้าคณะจังหวัดสตูล | ผ้าไตร จำนวน 13 ชุด
- รหัส 6: เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง | ผ้าไตร จำนวน 22 ชุด
- รหัส 7: เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี-นราธิวาส | ผ้าไตร จำนวน 31 ชุด
ท่านใดที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร พร้อมของใช้สำหรับพระภิกษุสามเณร ตอนนี้ยังมีวัดในภาคใต้ที่ยังมีความต้องการ เพื่อเตรียมสำหรับผู้ที่จะมาบวชในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะ

------------------------------------------------------------------------------------
1. เลือกรายชื่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่ต้องการร่วมทำบุญ 

 รหัสวัด 

 สำนักงาน 

 ที่อยู่ 

 ชื่อติดต่อ

 ตำแหน่ง 

 1

 เจ้าคณะจังหวัดยะลา

 วัดนิโรธสังฆาราม ม.6  ต.สะเตง
 อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 พระโสภณธรรมมุนี 

 รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา 

 2

 เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

 วัดทองดีประชาราม ถนนรักษ์ชนะอุทิศ
 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96150

 พระโสภณคุณาธาร 

 รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส 

 3

 เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

 วัดมุจลินทวาปีวิหาร ม. 1  ต.ตุยง
 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

 พระสุทธิสมณวัตร

 รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี

 4

 เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

 วัดโคกสมานคุณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 พระราชวรเวที

 เจ้าคณะจังหวัดสงขลา

 5

 เจ้าคณะจังหวัดสตูล

 วัดชนาธิปเฉลิม ต.พิมาน 
 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

 พระปลัดสมศักดิ์  สมสกฺโข 

 เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดสตูล

 6

 เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

 วัดอินทราวาส ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์
 อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

 พระศรีปัญญาจารย์

 รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง

 7

 เจ้าคณะจังหวัดยะลา-
 ปัตตานี-นราธิวาส

 วัดยะลาธรรมาราม ม. 6  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 พระโพธาภิรามมุนี

 เจ้าคณะจังหวัดยะลา-ปัตตานี
 -นราธิวาส (ธรรมยุต) 

2. แจ้งชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และ รหัสวัด ได้ที่ Line ID: @boonruksashop
• ร่วมทำบุญถวายผ้าไตรจีวร ชุดละ 1,380 บาท แด่วัด 6 จังหวัดในภาคใต้

* หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการถวายเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์เพิ่มเติม ทางเราจัดเป็นเซตให้ท่าน เป็นเซต A ประกอบด้วย (บาตรสแตนเลส ถลกบาตร เชิงบาตร ที่กรองน้ำ มีดโกน เข็มเย็บผ้า) และเซต B (ประกอบด้วย ผ้าอาบ, ร่มพระ, รองเท้า, ผ้าเช็ดตัว และชุดชำระกาย)

• ขั้นตอนการจัดส่งผ้าไตร บริษัทบุญรักษาจะทำการจัดส่งผ้าไตรที่ได้จากการร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน เป็น 2 รอบ รอบที่ 1 : ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิ.ย. 2561 รอบที่ 2 : ระหว่างวันที่ 10 – 20 ก.ค. 2561 และทุกๆสิ้นเดือนทางเราจะแจ้งยอดรวมของแต่ละจังหวัดผ่านช่อง Facebook: บุญรักษา boonruksa

+