0
0.00
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566

 โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566
บุญรักษาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2566
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ อีกทั้งยังได้สนับสนุนครอบครัวเด็กๆ ที่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้ามาบวชศึกษาธรรมะในคราวเดียวกัน
การบวชเรียนภาคฤดูร้อนเป็นการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฝึกตนให้เป็นคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา อีกทั้งสามเณรบางรูปที่ไม่ได้ลาสิกขา เมื่อสิ้นสุดโครงการก็จะอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร ถวายชุดเครื่องบวช ชุดละ 1,799 บาท โดยบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
** มีใบตอบรับและรูปภาพกิจกรรม จัดส่งให้กับเจ้าภาพทุกท่านหลังจบโครงการค่ะ **
ร่วมทำบุญได้ถึงวันที่ 22 มี.ค. 66 (กำหนดจัดส่งช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ)

 โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566
 โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2566

ร่วมทำบุญ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

+