0
0.00
มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...
มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...

#มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน
เพราะสังฆทานที่คุณได้นำไปทำบุญ นอกจากจะได้อิ่มบุญเสริมบารมีแล้ว คุณก็ยังมีส่วนในการร่วมทำทาน เพื่อช่วยเหลือชาวดอยอีกหลายคนที่ยังขาดแคลน...

• ยอดการสั่งซื้อทุกๆ 1,800 บาท ร่วมสมทบเป็นรองเท้า 1 คู่ (มูลค่า 109 บาท) มอบให้แก่ชาวดอยที่ขาดแคลนอีกหลายแห่งตามภาคเหนือ ซึ่งทางศูนย์ฯ มีขึ้นดอยตลอดปี
• ตั้งแต่วันนี้ - 31 ต.ค. 61
• จัดส่งรองเท้า ในวันที่ 1-2 พ.ย. 61

มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...มากกว่าแค่การทำบุญเราให้คุณได้ทำทาน...

บุญรักษาทุกท่านค่ะ _/\_

+