0
0.00
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2564
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2564

อยากเป็นเจ้าภาพกฐิน... แต่ไม่รู้ว่าวัดใดที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ?
อยากจะออกไปทำบุญ... แต่ออกไปร่วมไม่ได้ ?


บุญรักษาบอกบุญกฐินปีที่ 5 เป็นสะพานบุญรวบรวมรายชื่อวัด ที่ยังไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้มากกว่า 60 วัด 
โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด

ยิ่งในสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลกระทบถึงทุกพื้นที่ค่ะ ไม่เว้นแม้แต่วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ แต่ในฐานะชาวพุทธก็ไม่อาจลืม ประเพณีทำบุญกฐิน ซึ่งปี 1 มีเพียงครั้งเดียว

มาร่วมสร้างบุญบารมีครั้งใหญ่ โดยการเป็นเจ้าภาพกฐินถวายวัดในต่างจังหวัดกันนะคะ

เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 รายชื่อวัด

หมายเหตุ

 1. วัดโป่งกูป หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกูป ต.พังตรุ  อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี 71140

มีเจ้าภาพแล้ว

 2. วัดเขาจำศีล ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

มีเจ้าภาพแล้ว

 3. วัดหัวรัง ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 4. วัดสุขเดือนห้า เลขที่ 38 หมู่ 6 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท 17130

มีเจ้าภาพแล้ว

 5. วัดท่าดอกแก้ว หมู่ 5 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มีเจ้าภาพแล้ว

 6. วัดสันธาตุ เลขที่ 82 หมู่ 10 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย  57120

มีเจ้าภาพแล้ว

 7. วัดพระธรรมจาริกบ้านห้วยปูลิง หมู่ 3 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310 

มีเจ้าภาพแล้ว

 8. วัดท่าข้าม หมู่ 4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

มีเจ้าภาพแล้ว

 9. วัดโนนสูงสามัคคีธรรม บ้านโนนสูง หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ. นครพนม 48140

มีเจ้าภาพแล้ว

 10. วัดศรีสัตตนาค เลขที่ 60 หมู่ 3 บ้านแพง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

มีเจ้าภาพแล้ว

 11. วัดศรีสะอาด เลขที่ 35 บ้านโพนค้อ หมู่ 4 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

มีเจ้าภาพแล้ว

 12. วัดโพนสิมมา เลขที่ 29 บ้านโพนก่อ หมู่ 6 ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

มีเจ้าภาพแล้ว

 13. วัดจันชมพู เลขที่ 156 หมู่ 8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110

มีเจ้าภาพแล้ว

 14. วัดหนองเหล็ก เลขที่ 50 หมู่ 9 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000  

มีเจ้าภาพแล้ว

 15. วัดพะไลราษฎร์บำรุง หมู่ 4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 16. วัดสำโรง (ถลุงเหล็ก) หมู่ 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

มีเจ้าภาพแล้ว

 17. วัดป่าบ้านบุขี้เหล็ก หมู่ 6 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 33130

มีเจ้าภาพแล้ว

 18. วัดบ้านเกาะแก้วเสม็ด ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

มีเจ้าภาพแล้ว

 19. วัดสวายสอ หมู่ 2 ต.ตูมใหญ่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 

มีเจ้าภาพแล้ว

 20. วัดหนองผักแว่น หมู่ 5 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 

มีเจ้าภาพแล้ว

 21. วัดหล่าย หมู่ 4 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140

มีเจ้าภาพแล้ว

 22. วัดพระธาตุศรีชุม บ้านแวนศรีชุม หมู่ 14 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110   

มีเจ้าภาพแล้ว

 23. วัดป่าบอนต่ำ เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 

มีเจ้าภาพแล้ว

 24. วัดห้วยโรงใน หมู่ 4 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

มีเจ้าภาพแล้ว

 25. วัดป่าค่าง เลขที่ 152 หมู่ 10 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 

มีเจ้าภาพแล้ว

 26. วัดห้วยหลวง เลขที่ 14/2 หมู่ 6 บ้านห้วยหลวง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 

มีเจ้าภาพแล้ว

 27. อาศรมพระธรรมจาริก บ้านห้วยมะบวบ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58100    

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 28. อาศรมบ้านเสาหิน บ้านเสาหิน หมู่ 1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 

มีเจ้าภาพแล้ว

 29. สำนักสงฆ์ป่าเขาน้อยบุญทวี บ้านเกาะมะซาง หมู่ 11 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 30. วัดแม่สุก เลขที่ 166 บ้านแม่สุก หมู่ 1 ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120      

มีเจ้าภาพแล้ว

 31. อาศรมพระธรรมจาริกขวัญคีรี(นอก) หมู่11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 

มีเจ้าภาพแล้ว

 32. อาศรมขุนอ่อนพัฒนา (ห้วยคัด) ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110  

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 33. อาศรมพระธรรมจาริกขวัญคีรี(ใน) หมู่ 11 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 34. วัดบ้านก้อม หมู่ 1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150  

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 35. วัดทาศรีป้าน เลขที่ 64 หมู่ 5 บ้านทาศรีป้าน ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170

วัดยกเลิกการจัดงาน

 36. วัดทาสวนหลวง เลขที่ 159 หมู่ 3 บ้านทาสวนหลวง ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา.จ.ลำพูน 51170 

มีเจ้าภาพแล้ว

 37. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่เหล็ก บ้านแม่เหล็ก หมู่ 8 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 38. วัดเนินสวรรค์ หมู่ 10 ต.โป่ง อ.ด่านช้าย จ.เลย 42120      

มีเจ้าภาพแล้ว

 39. วัดมะขามภูมิ หมู่ 14 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 

วัดยกเลิกการจัดงาน

 40. วัดสุเทพนิมิต บ้านหนองแปน หมู่ 5 ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

มีเจ้าภาพแล้ว

 41. วัดตาเจาโนนสมบูรณ์ หมู่ 3 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 

มีเจ้าภาพแล้ว

 42. วัดบ้านดุ่ บ้านดู่ หมู่ 4 ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

มีเจ้าภาพแล้ว

 43. ที่พักสงฆ์ป่าธรรมชาติ  บ้านคอนศรี หมู่ 3 ต.คอนสวรรค์  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120  

มีเจ้าภาพแล้ว

 44. วัดทุ่งรวงทอง บ้านดงขุมข้าวใต้ หมู่ 14 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร  47000

มีเจ้าภาพแล้ว

 45. วัดเลียบ บ้านไผ่ หมู่ 11 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130 

มีเจ้าภาพแล้ว

 46. วัดห่อชื่อ หมู่14 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140  

มีเจ้าภาพแล้ว

 47. สำนักสงฆ์ป่าโคกสูงวนาราม บ้านตราด หมู่14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

 48. สำนักสงฆ์ดอนขี้เข็บ บ้านน้ำโมง หมู่ 1 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110

วัดยกเลิกการจัดงาน

 49. วัดป่าดงบ้านเลา บ้านหนองลีหู หมู่ 11 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

มีเจ้าภาพแล้ว

 50. วัดสว่างสามัคคี บ้านสามพร้าว หมู่ 2 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

มีเจ้าภาพแล้ว

 51. วัดประชานิยม หมู่ 10 บ้านดงสมบูรณ์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

มีเจ้าภาพแล้ว

 52. สำนักสงฆ์ป่าช้านาตาล บ้านนาตาล หมู่ 1 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

มีเจ้าภาพแล้ว

 53. วัดนาสะตัง บ้านนาสะตัง หมู่ 7 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  34170 

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 54. สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา บ้านนานคร ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170   

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 55. วัดโนนตาล บ้านโนนตาล หมู่ 10 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170   

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 56. วัดชัยมงคล บ้านนาตาล หมู่ 1 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 57. สำนักสงฆ์ป่าช้าลุมพุก บ้านลุมพุก หมู่ 2 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 58. วัดโนนวัฒนาราม เลขที่ 105 หมู่ 16 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี  34170 

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 59. วัดบ้านดอนงิ้ว บ้านดอนงิ้ว หมู่ 9 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 

วัดมีเจ้าภาพแล้ว

 60. วัดแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110 

วัดยกเลิกการจัดงาน

 61. วัดศรัทธาธรรม หมู่ 3 ต.โป่ง อ.ด่านช้าย จ.เลย 42120

มีเจ้าภาพแล้ว

 62. วัดโพธิ์ศรีแก้ว 179 หมู่  9 บ้านทุ่งโพธิ์ อ.วานรนิวาส? จ.สกลนคร.  47120

 มีเจ้าภาพแล้ว

 63. วัดหนองโรง หมู่ 3 ต.หนองโรง อำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

มีเจ้าภาพแล้ว

 64.วัดอิสาณ  ม.4 ต.ไผ่  อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  32130

มีเจ้าภาพแล้ว

 65. วัดป่าพัฒนาราม ม.7 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

มีเจ้าภาพแล้ว

 66. วัดทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮองสอน 58110

มีเจ้าภาพแล้ว

 67. วัดพระธาตุน้ำต้อง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เขียงราย 57120

วัดมีเจ้าภาพแล้ว 

 68. วัดไชยาประดิษฐ์ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

มีเจ้าภาพแล้ว

 69. วัดสะเดา หมู่ 1 ต.หนองพระ  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก 65130

มีเจ้าภาพแล้ว

 70. วัดเเก่งเสือเต้น  หมู่ 11 ต. หนองบัว  อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี  15140

มีเจ้าภาพแล้ว

 71. วัดผาแดง  ต.สันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย 57120

 มีเจ้าภาพแล้ว

 72. วัดเชียงหมั้น  ต.สันกลาง อ.พาน  จ.เชียงราย 57120

มีเจ้าภาพแล้ว

 73. วัดบ้านใหม่ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์  60220

 

 74. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจินดามณี บ้านหนองเดิด 80 หมู่12 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

มีเจ้าภาพแล้ว

 75. วัดน้ำพุสูง ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140

มีเจ้าภาพแล้ว

 76. วัดแม่สุ ต. แม่ลาลวง อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน 58120

มีเจ้าภาพแล้ว

 77. วัดศิริขัณฑ์ บ้านเทากลาง  หมู่ที่ 4  ต.นางิ้ว  อ.สังคม  จ.หนองคาย  43160

มีเจ้าภาพแล้ว 

 78. วัดทันใจ  ต.สันมะเค็ค  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 

มีเจ้าภาพแล้ว

 79. เลขที่ 72 หมู่ 12  บ้านหนองเดิด ต.นิเวศน์.   อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45179

มีเจ้าภาพแล้ว 

 80. วัดจำคาวตอง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

 

 81. วัดสันกอเหียง ม.4 ต.สันติสุข  อ.พาน จ.เชียงราย 57120

มีเจ้าภาพแล้ว

 82. อาศรมบ้านขุนอ้อน (ห้วยคัด)  ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 52110

 

 83. วัดป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120

 มีเจ้าภาพแล้ว


สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพกฐิน

1. ชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญ

2. เครื่องกฐินครบชุดที่ทางบุญรักษาได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามรายการด้านล่างนี้
รายการเครื่องกฐิน (ราคาชุดละ 15,000 บาท)

*รวมค่าบริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
**หากท่านใดต้องการถวายปัจจัยเพิ่มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

+