0
0.00
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2567
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2567

"ปันบุญด้วยผ้าเหลือง" มอบโอกาสให้กับเด็กๆได้บวชเรียน
บุญรักษาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ใน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ อีกทั้งยังได้สนับสนุนครอบครัวเด็กๆ ที่ขาดทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้ามาบวชศึกษาธรรมะในคราวเดียวกัน
การบวชเรียนภาคฤดูร้อนเป็นการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ช่วยขัดเกลาจิตใจส่งเสริมให้มีสติและปัญญาเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่น่าภูมิใจของสังคม เปลี่ยนแปลง สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงไปกับกระแสสังคม
ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร ถวายชุดเครื่องบวช ชุดละ 1,799 บาท โดยบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

** มีใบตอบรับและรูปภาพกิจกรรม จัดส่งให้กับเจ้าภาพทุกท่านหลังจบโครงการค่ะ **
ร่วมทำบุญได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 (กำหนดจัดส่งรอบแรกช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะ)

โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2567
โครงการถวายผ้าไตรและของใช้จำเป็นแด่สามเณร ปี 2567


ร่วมทำบุญ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

+