0
0.00
ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ร่วมทำบุญถวายหน้ากากพร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัส แด่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่เสี่ยงและยังมีความต้องการหน้ากากเป็นจำนวนมาก เพราะสถานการณ์ของไวรัสที่กำลังระบาดอย่างหนัก ไม่เว้นแม้แต่พระภิกษุ สามเณรที่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องออกไปบิณฑบาต หรือเรียนหนังสือ

บุญรักษาจึงขอเป็นสะพานบุญในการจัดหาหน้ากาก เพื่อจัดส่งถวายแด่สามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สมทบบุญ เพียงชุดละ 69 บาท ประกอบด้วย หน้ากากมัสลิน, เจลแอลกอฮอล์, ทิชชู่เปียก 2 ผืน
10 ชุด 690 บาท
20 ชุด 1,340 บาท (ปกติ 1,380 บาท)
30 ชุด 1,800 บาท (ปกติ 2,070 บาท)

รายชื่อวัด
1. วัดสวนดอก พระอารามหลวงหลวง 139 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ต้องการ 80 ชุด
2. โรงเรียนเชตุพนศึกษา วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ต้องการ 335 ชุด
3. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง ต.พระสงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ต้องการ 250 ชุด
4. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 ต้องการ 120 ชุด
5. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง หมู่ 2 ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ต้องการ 300 ชุด
6. โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 ต้องการ 250 ชุด
7. โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50100 ต้องการ 150 ชุด

+