0
0.00
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562
โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562

เปิดประตูก้าวแรกสู่เส้นทางสายธรรม สู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์...
ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย ห่างไกลจากยาเสพติด และลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคมก่อนเข้าสู่วัยเสี่ยง ในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 

โครงการนี้ได้จัดทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเราได้มุ่งเน้นไปยังวัดที่ห่างไกล และวัดที่ขาดแคลนปัจจัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านั้นได้บวชเรียน และใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้
ท่านสามารถแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นชุดเครื่องบวชสามเณรรูปละ 1,600 บาท หรือถวายผ้าไตรชุดละ 800 บาท เพื่อมอบโอกาสให้กับน้องๆและเยาวชน ได้รู้จักศีลธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยทางบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

* หากท่านใดต้องการถวายสิ่งของเพิ่มเติม อาทิ บาตรสามเณร ร่ม กระบอกน้ำ ฯลฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้
ชุดบวชเณร บุญรักษา

3. แจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook INBOX หรือ Line ID@Boonruksashop (มี@ค่ะ)
ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ

+++++++++++++++++
• ค่าบริการจัดส่งฟรี!
เริ่มจัดส่งรอบแรกวันที่ 15 มี.ค. 62
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบแรก (รหัสวัดที่ 5,10,16,27,28)
รอบที่ 2 วันที่ 25 มี.ค. 62
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 2 (รหัสวัดที่ 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,30,31)
รอบที่ 3 วันที่ 3 เม.ย. 62
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 3 (รหัสวัดที่ 3,23,25,29,32)

พร้อมแจ้งเลขพัสดุหลังจากจัดส่งค่ะ

ทางเราจัดส่งพัสดุผ่าน Kerry Express เพราะฉะนั้นรับประกันความรวดเร็วและของไม่หายค่ะ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

+++++++++++++++++
• สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575

 รายชื่อวัด

 ชื่อพระผู้ติดต่อ

 จำนวนพระภิกษุสามเณร

จำนวนชุดบวชที่มีเจ้าภาพร่วมบุญ

หมายเหตุ

 1. วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน 

50 รูป

 18 รูป

 จัดส่งแล้ว

 2. วัดมะกรูด หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120

 พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ

50 รูป 

 27 รูป

 จัดส่งแล้ว

 3. วัดวิภาวดีวนาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี 84180

 พระมหาวีรชัย วีรชโย

20 รูป

 28 รูป

 จัดส่งแล้ว

 4. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ม.15 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

 พระครูปลัดเกรียงไกร ธีรธมฺโม

59 รูป

 44 รูป

 จัดส่งแล้ว

 5. วัดหนองเต่า หมู่ 4  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

 พระเอนก ภูริปญฺโญ

30 รูป

 7 รูป

 จัดส่งแล้ว

 6. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

 พระสุวิทย์ รตนโชโต

80 รูป

 17 รูป

 จัดส่งแล้ว

 7. วัดแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

 พระมหาจีราวัฒน์  จิรเมธี

30 รูป

 16 รูป

 จัดส่งแล้ว

 8. วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร

40 รูป

 5 รูป

 จัดส่งแล้ว

 9. วัดศิริชัยมงคล บ้านห้วยหว้าเหนือ  หมู่12 เลขที่153  ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 

 พระธีรวัฒน์  จารุธมฺโม

30 รูป

 22 รูป

 จัดส่งแล้ว

 10. วัดหนองบัว(ศรีปทุม) บ้านหนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

 พระครูโสภณศาสนธรรม

50 รูป

5 รูป

จัดส่งแล้ว

 11. วัดศิริชัยวิทยาราม บ้านหินแร่ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

 พระครูปรีชาชัยคุณ

30 รูป

14 รูป

จัดส่งแล้ว

 12. วัดโนนสำราญ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

 พระธีรพงศ์ ธีรวํโส

60 รูป

5 รูป

จัดส่งแล้ว

 13. วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44160

 พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร

50 รูป

16 รูป

 จัดส่งแล้ว

 14. วัดโพธิ์ชัยปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

 พระอธิการสุชาติ สุชาโต 

30 รูป

10 รูป

 จัดส่งแล้ว

 15. วัดกลางดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

 พระครูสิทธิสารธรรม

50 รูป

8 รูป

 จัดส่งแล้ว

 16. วัดเจริญราษฎร์ บ้านหัวนา ต.โคกสง่า อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

 พระปลัดสมัย ปญฺญาธโร

10 รูป

5 รูป

 จัดส่งแล้ว

 17. วัดสุคนธาบรรพต 181 หมู่ 12  ต.ผาอินทร์แปลง อ. เอราวัณ จ. เลย 42220

 พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี

15 รูป

 15 รูป

 จัดส่งแล้ว

 18. วัดศรีภูหลวง ม.9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230

 พระปลัดวิรัตน์/วิสารโท/ทีมา

30 รูป

 10 รูป

 จัดส่งแล้ว

 19. วัดป่าใต้ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

 พระครูปิยธรรมนิวิฐ/กนฺตธมฺโม

100 รูป

 8 รูป

 จัดส่งแล้ว

 20. วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม 320  หมู่ 4  ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220

 พระครูประภัศร์วุฒิธรรม

25 รูป

10 รูป

 จัดส่งแล้ว

 21. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240

 พระครูศรีรัตนาภิรกษ์

40 รูป

6 รูป

 จัดส่งแล้ว

 22. วัดสว่างแสนทอง บ้านแสนทอง อ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

 เจ้าอธิการเลียน ฐานวุฑโฒ

50 รูป

8 รูป

 จัดส่งแล้ว

 23. วัดหัวอ่างสามัคคี บ้านหัวอ่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140

 พระครูอุดมสมานคุณ

80 รูป

38 รูป

 จัดส่งแล้ว

 24. วัดศิริโสภณาวัน บ้านโนนดู่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100

 พระครูสุตรัตนาภรณ์

100 รูป

20 รูป

 จัดส่งแล้ว

 25. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

 พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม 

69 รูป

59 รูป

 จัดส่งแล้ว

 26. วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดผาสุก ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 พระล่ำเลิศ วิสุทฺโธ

30 รูป

14 รูป

 จัดส่งแล้ว

 27. วัดบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220

 พระขันติ คุณากโร/โสสุด

50 รูป

6 รูป

 จัดส่งแล้ว

 28. วัดศรีสว่าง บ้านดอนหวาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 พระครูอุดรญาณกิตติ

25 รูป

9 รูป

 จัดส่งแล้ว

 29. ที่พักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 85130

 พระเพิ่มศักดิ์ ปิยสีโล

23 รูป

14 รูป

 จัดส่งแล้ว

 30. วัดแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

 พระคณาวุฒิ เขมเสฏโฐ

16 รูป

6 รูป

 จัดส่งแล้ว

 31. วัดศรีสะอาด ม.6 บ้านโพนค้อ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

 พระมหา ดร.ปัญญาวัฒ

59 รูป

52 รูป

 จัดส่งแล้ว

 32. วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพ 10240

 พระปลัดชัชพิสิฐ ณีรปญโญ

20 รูป

10 รูป

 จัดส่งแล้ว

* ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

2. ระบุรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อเจ้าภาพ, เลือกชุด, จำนวนชุด, รหัสวัดที่ประสงค์จะถวาย, เบอร์โทรศัพท์, Line ID
ผ้าไตรเณร บุญรักษา

+