นานาสาระ

เทศกาลใหญ่ประจำปีอย่าง “เข้าพรรษา” ถือเป็นประเพณีบุญครั้งสำคัญ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะออกไปทำบุญถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบที่วัดค่ะ ซึ่งวันสำคัญดังกล่าวมีที่มาที่ไปดังนี้
เป็นเรื่องปกติที่เราอาจสับสนเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์ ที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ มากมาย เช่น สบง อังสะ จีวร ขณะเดียวกันผ้าที่มักทำให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายก็คือ “ผ้าอาบน้ำฝน” กับ “สบง” นั่นเองค่ะ

เมื่อเข้าพรรษาในแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เหล่าพุทธศาสนิกชนก็จะเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรม อีกกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ จนถือเป็นประเพณีนิยมก็คือ การถวายเทียนพรรษาในช่วงนี้นั่นเองค่ะ...

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำกล่าวโดยพื้นฐานที่คนไทยนิยมกล่าวกับพระสงฆ์ เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม ถูกต้อง และเหมาะสมต่อการพูดค่ะ

ยังมีหลายคนสงสัยว่า... “อนุโมทนา” กับ “สาธุ”ใช้ต่างกันอย่างไร หรือควรใช้อย่างไร? ให้ถูกต้อง