นานาสาระ

วันอาสาฬหบูชานั้น ถือเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกในโลก ชื่อว่า...

คนเราเมื่อเกิดทุกข์ มักคิดว่าความทุกข์ของตนเองนั้นหนักหนากว่าอะไรทั้งสิ้น จมจ่ออยู่กับความทุกข์ของตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่แท้จริงแล้ว...

วันวิสาขบูชา คือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ(เดือน 6) ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคมค่ะ

ท่านใดหากต้องการส่งลูกหลานเพื่อบวชเรียนเป็นสามเณรแล้ว ควรพึงรู้ไว้ว่าศีลทั้ง 10 ข้อที่สามเณรต้องปฏิบัติ มีดังนี้ค่ะ...

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือที่เราเรียกกันว่า “วันมาฆบูชา” นั่นเองค่ะ โดยประเด็นสำคัญที่จะขอกล่าวถึงในวันนี้ก็คือ “พระโอวาทปาฏิโมกข์”