นานาสาระ

การเลือกซื้อผ้าไตรจีวรตามจุดประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย 2 จุดประสงค์หลัก คือ ประการแรก เพื่อบรรพชาอุปสมบท (การบวชใหม่) จะใช้ผ้าไตรชุดใหญ่ ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัย...

คำว่า “บังสุกุล” นั้นหมายถึง คลุกฝุ่น หรือเปื้อนฝุ่น ซึ่งใช้เรียกผ้าที่พระชักจากศพในสมัยก่อน ที่มาของการชักผ้าบังสุกุลนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย ในสมัยพุทธกาลชาวบ้านจะนำศพไปทิ้งที่ป่าช้า พระที่แสวงหาผ้าก็จะไปดึงหรือชักผ้าที่ห่อไว้กับศพ นำมาซัก ตัด เย็บ หรือย้อมก็ดี...

การทำบุญบ้านกลายเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมานาน เมื่อคนรุ่นนั้นเห็นคนรุ่นก่อนทำ เขาจึงทำ เพราะเขาเห็นว่าดี ทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อน ทำแล้วสบายใจและมีความสุข เขาจึงทำตาม ทำต่อมา จากรุ่นสู่รุ่น...

ในปี 2564 นี้ สีมงคลที่ช่วยเสริมดวงและนำความโชคดีมาให้แก่ผู้ที่เกิดตามปีนักษัตรทั้ง 12 มีอะไรบ้าง มาชมกันได้เลยค่ะ...

การถวายสังฆทานนั้น ตามที่กล่าวในพระธรรมบท พระไตรปิฎก วิมานวัตถุ กล่าวไว้ว่า คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิต แค่ครั้งเดียวก็ได้ จะมีอานิสงค์มาก แต่ถ้าถวายสังฆทานหลายครั้ง อานิสงค์ก็จะยิ่งมากขึ้น ส่งให้เมื่อตายจากความเป็นคนแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์...