0
0.00
วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ วันนี้บุญรักษาจะพาเพื่อน มาเที่ยวที่จ.นครราชสีมากัน 
ถ้าพูดถึงจ.นครราชสีมา บุญรักษาเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่รู้จักวัดแห่งนี้ เพราะเป็นวันที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการมาก ๆ เลยทีเดียว

วัดบ้านไร่ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ที่มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2436 ตั้งอยู่ที่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในช่วงร. 5 โดยมีพระอาจารย์เชื่อม วิรโช เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและได้มีการก่อสร้างศาสนอาคารต่าง ขึ้น

ช่วงที่หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสนั้นทางวัดก็ได้มีการพัฒนาวัดขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันทำบุญถวายวัตถุปัจจัยเป็นเงินมากมาย ซึ่งหลวงพ่อคูณ ท่านก็ได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การบูรณะวัด การสร้างโรงเรียน และโรงพยาบาลมากมายหลายแห่ง

ในส่วนของหลวงพ่อคูณนั้นท่านเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน นักการเมืองไปจนถึงชาวบ้าน ด้วยท่านมีเมตตามหานิยม มีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมา ง่ายแก่การเข้าใจและปัจจุบันภายในวัดบ้านไร่นั้นมีสถานที่หลายแห่งหลายจุดให้ไปกราบไหว้ขอพรกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา(อาคารปริสุทธปัญญา) ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จในปี 2554 ได้กลายเป็นจุดเด่นสำคัญของวัดบ้านไร่ รูปแบบของอาคารนั้นเป็นประติมากรรมช้าง ตั้งอยู่บนพื้นที่บึงน้ำขนาด 30 ไร่ เป็นอาคารสูง 4 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน(ชั้นบาดาล) 1 ชั้น โดยชั้นดาดฟ้าของอาคารเป็นรูปปั้นหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูงรวมแล้ว 42 ม.อาคารตั้งอยู่บนลานทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 ม.ทำให้หอเทพวิทยาคม กลายเป็นพุทธสถานในนิกายเถรวาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แบ่งพื้นที่เป็น 2 ชั้น 11 โซน

ชั้นที่ 1

โซน 1 ศรัทธามหาชน จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อคูณ(ขนาดเท่าจริง) บนผนังด้านข้างเป็นภาพจิตรกรรมของประชาชนที่มานมัสการหลวงพ่อ มีแผ่นข้อมูลแสดงเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณ ส่วนผนังอีกด้านหนึ่ง เป็นตู้กระจกจัดแสดงวัตถุสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย ภายใต้หัวข้อ “กูทำดี เขาจึงให้ของดีแก่กู”

โซน 2 ภิกษุสมถะแห่งดินแดนอีสาน ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ จัดแสดงห้องจำลองบรรยากาศห้องนอนเดิมของหลวงพ่อคูณ พร้อมเสียงบรรยายประกอบ

โซน 10 เครื่องยึดเหนี่ยวใจใฝ่ทำดี จัดแสดงวัตถุมงคล และมีข้อมูลมัลติมีเดียแสดงข้อมูลวัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ

โซน 11 ให้แล้วรวย จัดแสดงวีดิทัศน์ เรื่องการทำบุญทำทาน พร้อมสอดแทรกคำสอนของหลวงพ่อคูณ


ชั้นที่ 2

โซน 3 กำเนิดผู้มีบุญ จัดแสดงแบบจำลองบ้านเดิมของหลวงพ่อคูณ พร้อมประกอบแสง สี เสียง

โซน 4 ตั้งจิตช่วยคนพ้นทุกข์ จัดแสดงภาพจิตรกรรม เมื่อครั้งที่หลวงพ่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้ตั้งจิตปณิธานช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

โซน 5 ออกธุดงค์ จัดแสดงการออกธุดงค์ เส้นทางไทย-ลาว-เขมร ในช่วงปี พ.ศ.2492-2495 ประกอบเทคนิคภาพเคลื่อนไหว และแสง สี เสียง

โซน 6 พัฒนาวัดบ้านไร่ จัดแสดงหุ่นจำลองย่อส่วน เหตุการสำคัญในการพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชนบ้านไร่

โซน 7 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการประมวลภาพและวีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

โซน 8 มรดกทาน มรดกธรรม จัดแสดงรูปหล่อสำริดของหลวงพ่อคูณ แสดงวัตถุซึ่งเป็นที่ระลึกถึงคุณูปการเกียรติคุณของหลวงพ่อคูณ ที่ได้รับการเชิดชูจากสถาบันและองค์กรต่างๆ รวมทั้งข้อความในพินัยกรรม(มรณานุสติ)

โซน 9 ทานบารมีทวีคูณ แสดงภาพบนประติมากรรมต้นไม้แห่งทานบารมี และข้อมูลการบริจาคทานของหลวงพ่อคูณ

นอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์แล้ว ภายในวัดเองยังมีอีกหลายแห่งหลายจุดที่มีความงดงามให้ได้กราบไหว้ขอพรและถ่ายรูปเช็คอินกัน เพื่อน ๆ คนไหนมีโอกาสมาเที่ยวจ.นครราชสีมา ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดวัดแห่งนี้ค่ะ

+