0
0.00
วัดถ้ำเขาปรางค์ ลพบุรี
วัดถ้ำเขาปรางค์  ลพบุรี

สวัสดีค่ะ วันนี้บุญรักษาจะพาเพื่อน มากราบไหว้ขอพร ณ วัดที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากแห่งหนึ่งใน จ.ลพบุรีกันค่ะ

วัดถ้ำเขาปรางค์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ ตั้งอยู่ที่ ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี แต่เดิมบริเวณนี้เรียกว่า เขาล้อมฟาง จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2516 หลวงพ่อสุวัฒน์ คัมภีร์ปัญโญ(เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปรางค์ในปัจจุบัน) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่แห่งนี้เป็นที่ สัปปายะ” หมายถึงเป็นที่ สบาย เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม ปลีกวิเวก หลบหนีความวุ่นวายจากภายนอกได้ ตรงกับจริตของท่าน ท่านจึงได้ตัดสินใจหยุดพักจำวัดและตั้งจิตอธิษฐานว่าจะสร้างวัด ณ ที่แห่งนี้ต่อไป

ซึ่งในสมัยนั้นยังคงมีสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายอาศัยอยู่มากมาย แต่เมื่อท่านตัดสินใจว่าจะจำวัดที่นี่ ท่านจึงได้ขึ้นไปจำวัดและปฏิบัติกิจของสงฆ์ ณ บนยอดเขา ซึ่งขาดแคลนทั้งน้ำกิน น้ำใช้ หลวงพ่อสุวัฒน์จึงได้ปฏิบัติโดยใช้น้ำเพียงวันละหนึ่งขันเท่านั้น และปฏิบัติแบบนี้เป็นเวลาถึง 15 ปี ซึ่้งเป็นสิ่งที่ท่านพอใจและภูมิใจ

ต่อมาในภายหลังจึงทราบว่า พระภิกษุรูปนี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อลี หรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุทธิธรรมรังษีคัมภีย์ เมธาจารย์แห่งวัดอโศการามนั่นเอง

ในที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2539

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา หรือปางแสดงธรรมจักร พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา หรือ ปางแสดงธรรมจักรนั้น จะมีขนาดกว้าง 32 ม. สูง 56 ม. อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ขวายกขึ้น จีบนิ้วเป็นรูปวงกลม พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นประคอง มีเครื่องประกอบเป็นวงล้อธรรมจักรและฉัตรด้านบนสุดที่แสดงถึงความร่มเย็น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557  และยังมีบันไดพญานาคเจ็ดเศียรให้เดินขึ้นไปชมวิวบริเวณลานรอบฐานองค์พระได้อีกด้วย

และเรายังสามารถขับรถขึ้นไปยังจดีย์เก้ายอด หรือนวโลกุตระเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของพระคณาจารย์สายกรรมฐานซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเจดีย์เพื่อให้ได้ไปกราบไหว้ขอพรกันอีกด้วย

เพื่อน ๆ คนไหนที่เดินทางผ่าน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ก็จะเห็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาสวยงามร่มรื่น ...อย่าลืมแวะเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันสักครั้งนะคะ


บุญรักษาพาเที่ยว+