0
0.00
วัดบางกุ้ง อันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดบางกุ้ง อันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

สวัสดีค่ะ วันนี้บุญรักษาพามากราบไหว้ขอพรวัดที่มีความเก่าแก่ งดงาม และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสงครามกันค่ะ

วัดบางกุ้ง เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ เขตต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีจุดเด่นที่พระอุโบสถที่มีความเก่าแก่และถูกปกคลุมด้วยรากของต้นโพธิ์ ต้นกร่าง ต้นไกร ซึ่งมีความเข้มขลังงดงามแปลกตา จนได้รับการยกย่องให้เป็นอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม

พระอุโบสถวัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงครามนั้น เป็นอาคารเครื่องก่ออิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ตามแบบวัดไทยทั่ว ๆ ไป ส่วนภายในพระอุโบสถของวัดบางกุ้งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนิลมณี หรือหลวงพ่อดำ ตามที่ชาวบ้านเรียกกัน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ตามแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย

นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติอีกด้วย

ส่วนด้านนอกนั้นยังมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ได้กราบไหว้ขอพรกัน และวัดนี้ยังมีจุดเด่นที่รูปปั้นนักมวยไทยและรูปบ้านอื่น ๆ ให้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอีกเป็นจำนวนมาก

วัดบางกุ้งแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นวัดสำคัญวัดหนี่งทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กองทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศรับสั่งให้หัวเมืองปากใต้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งที่ต.บางกุ้ง เมืองสมุทรสงคราม เรียกว่า “ค่ายบางกุ้ง

กองทัพพม่าซึ่งยกทัพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองและบุกลงมาจนถึงค่ายบางกุ้ง โดยที่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถต้านทานไว้ได้ ค่ายบางกุ้งจึงแตก

หลังจากพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2310 ค่ายบางกุ้งก็ตกอยู่ในสภาพค่ายร้าง เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีแล้ว โปรดให้ชาวจีนรวบรวมสมัครพรรคพวกมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่ายเก่าที่บางกุ้ง จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ค่ายจีนบางกุ้ง

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาไปประมาณ 8 เดือน กองทัพพม่านำโดยเจ้าเมืองทวายยกทัพบกและทัพเรือลงมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้ ทหารจีนที่รักษาค่ายบางกุ้งสู้รบอย่างเต็มที่แต่มีกำลังน้อยกว่าเกือบจะเสียค่ายแก่พม่า กรมการเมืองสมุทรสงครามจึงมีหนังสือกราบทูลไปยังกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทราบจึงยกกองทัพมาตีทัพพม่าแตกพ่ายไป

ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกกองทัพเรือนำทหารไปออกศึกที่บางแก้ว เมืองราชบุรี ในระหว่างการเดินทางได้หยุดกองทัพพักพลเสวยพระกระยาหารที่วัดกลางค่ายบางกุ้ง

ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน วัดบางกุ้ง เป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 50 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 บุญรักษาพาเที่ยว 

+