0
0.00
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

สวัสดีค่ะ เดือนนี้บุญรักษายังคงพาเพื่อน มาเที่ยว และกราบไหว้ขอพร วัดที่อยู่ในกรุงเทพฯ กันต่อค่ะ

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร เป็นวัดที่งดงามเรียบง่ายและภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพรกันถึง 28 องค์เลยทีเดียว!


ประวัติวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ “วัดหมู” เล่ากันว่า จีนอู๋เป็นผู้สร้างบนที่ดินที่เคยใช้เลี้ยงหมูมาก่อน สร้างเสร็จก็มีหมูมาเดินเพ่นพ่านอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดหมู”

ต่อมาเจ้าจอมน้อย(สุหรานากง) เห็นว่าวัดหมูทรุดโทรมมาก จึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และพระราชทานนามว่า "วัดอัปสรสวรรค์" เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย และได้พระราชทานพระพุทธรูปปางฉันสมอ หรือหลวงพ่อสมอ ให้เป็นพระประธานและประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ในพระมณฑปสีขาว

พระพุทธรูปเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวนครหลวงพระบาง และเวียงจันทร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มาจากเมืองเวียงจันทร์ เดิมประดิษฐานไว้ในพระวิหารพระนากที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


พระอุโบสถและพระวิหารยังคงเดิมตามศิลปะจีนหลังได้รับการปฏิสังขรณ์ โดยเลียนแบบวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยขนาดเท่ากันจำนวน 28 องค์ ประดิษฐานอยู่บนชุกชีด้วยกัน

พระพุทธรูปเหล่านี้มีพระนามจารึกไว้ที่หน้าฐานทั้ง 28 องค์ ได้แก่ พระพุทธตัณหังกร, พระพุทธเมธังกร, พระพุทธสรณังกร, พระพุทธทีปังกร, พระพุทธโกณฑัญญะ, พระพุทธสุมังคละ, พระพุทธสุมนะ, พระพุทธเรวตะ, พระพุทธโสภิตะ, พระพุทธอโนมทัสสี, พระพุทธปทุมะ, พระพุทธนารทะ, พระพุทธปทุมุตตระ, พระพุทธสุเมธะ, พระพุทธสุชาตะ, พระพุทธปิยทัสสี, พระพุทธอัตถทัสสี, พระพุทธธรรมทัสสี, พระพุทธสิทธัตถะ, พระพุทธติสสะ, พระพุทธปุสสะ, พระพุทธวิปัสสี, พระพุทธสิขี, พระพุทธเวสสภู, พระพุทธกกุสันธะ, พระพุทธโกนาคมนะ, พระพุทธกัสสปะ และพระพุทธโคตมะ

ส่วนหอพระไตรปิฎกเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่กลางน้ำ หอไตรแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของหอเขียน ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

ถ้าเพื่อน ๆ มีโอกาสมาแถวเขตภาษีเจริญก็ลองแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรกันได้นะคะบุญรักษาพาเที่ยว

+