0
0.00
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

สวัสดีค่ะ ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวฉลองปีใหม่กันที่ไหนบ้าง เดือนแรกของปีแบบนี้ บุญรักษาขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำจากวัดในกรุงเทพฯ เพื่อสะดวกในการไปเที่ยวและกราบไหว้ขอพรกัน 

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4)


ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 

หลังจากขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสราชวรวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมเป็นนายช่าง

การก่อสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย


วัดมกุฏกษัตริยารามในเขตพระนคร และวัดโสมนัสวิหารที่อยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นวัดในเขตกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มีเสมา 2 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า มหาสีมา อยู่ในซุ้มที่มุมกำแพงรอบวัด และยังมีเสมารอบพระอุโบสถอีกเรียกว่า ขัณฑสีมา ในวัดที่มีเสมา 2 ชั้นเช่นนี้ พระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร

ส่วนพระประธานในพระวิหารหลวงมีนามว่า พระพุทธวชิรมกุฏ ซึ่งมีความงดงามอย่างมาก และทั้งสองแห่งนั้นยังมีลายพระมหามงกุฏอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างเช่นเดียวกัน ในส่วนผนังด้านในของพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมอันหลากหลายและงดงามมาก

ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนเดินทางไปแถวนั้นแล้ว ก็ลองเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันได้นะคะ ในวัดมีที่จอดรถจำนวนมากสะดวกสบายค่ะ

วัดมกุฏกษัตริยารามตั้งอยู่ที่ ริมถนนและคลองผดุงกรุงเกษม ด้านใกล้ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 
บุญรักษาพาเที่ยว
+