0
0.00
กฐินแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ?
กฐินแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ?

เทศกาลกฐิน ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่ชาวพุทธต่างก็คุ้นเคยกันดีใช่ไหมค่ะ แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า กฐินก็มีหลายประเภทด้วยกัน และแต่ละประเภทก็มีความหมายที่ต่างกัน แล้วแตกต่างกันอย่างไร? วันนี้บุญรักษามีคำตอบมาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ
ลักษณะของกฐินมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ กฐินหลวง กฐินพระราชทาน และกฐินราษฎร์หรือกฐินทั่วไปค่ะ
กฐินหลวง เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
รวมทั้งพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร ให้เสด็จฯแทนพระองค์นำไปถวายยังพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอาราม ที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทานด้วยค่ะ
กฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่มีผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐินเป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ นอกจากพระอารามหลวงสำคัญทั้ง 16 แห่งข้างต้น พระอารามดังกล่าวรัฐบาลโดยกรมการศาสนาจะเป็นผู้จัดหาผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินค่ะ
ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม บริษัทห้างร้านและบุคคลทั่วไป จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานผ่านไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และเมื่อถึงกำหนดกฐินกาลก็ติดต่อขอรับผ้าพระกฐินและบริวารพระกฐินจากกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เพื่อนำไปทอดกฐิน ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้นั่นเอง
กฐินราษฎร์ (กฐินทั่วไป) เป็นการถวายผ้ากฐินที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความประสงค์จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดใดวัดหนึ่งที่เป็นวัดราษฎร์ (ไม่ใช่พระอารามหลวง) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประสงค์จะทำบุญทอดกฐิน ณ วัดใดวัดหนึ่งนั่นเอง
แต่หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาสในวัดราษฎร์ จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พระกฐินต้น” ค่ะ

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ bangkokbiznews.com

+