0
0.00
อานิสงส์จากการรักษาศีล5มีอะไรบ้าง
อานิสงส์จากการรักษาศีล5มีอะไรบ้าง
อานิสงส์จากการรักษาศีล 5 มีอะไรบ้าง ?

การรักษาศีล 5 ให้ครบบริบูรณ์ทุกข้อนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก หากแต่ท่านใดที่สามารถรักษาศีลทั้ง 5 ข้อนี้ได้ ย่อมให้อานิสงส์อันดีแก่ตนเองอย่างมาก ดังความเชื่อที่จะกล่าวต่อไปนี้

รักษาศีลข้อ 1 เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
จะทำให้เป็นผู้มีอวัยวะครบสมบูรณ์งดงาม มีร่างกายสมส่วน ผิวพรรณงดงาม มีความแคล่วคล่องว่องไว เป็นที่รักของคนที่พบเห็น สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัย ไม่พลัดพรากจากคน ของรัก และทำให้มีอายุยืนยาว

รักษาศีลข้อ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ 
จะทำให้เป็นคนที่มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ไม่อดอยาก ไม่มีความยากจน มีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่เดือดร้อน

รักษาศีลข้อที่ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
จะส่งผลให้ไม่มีศัตรูคู่อาฆาต มีเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปและจากคนทุกเพศทุกวัย ไม่พลัดพรากจากคนและของรัก

รักษาศีลข้อที่ 4 เว้นจากการพูดโกหก 
จะส่งผลให้เป็นคนพูดจาไพเราะ มีฟันขาวสะอาดเรียงสวยงาม มีกลิ่นปากหอม มีคำพูดที่น่าเชื่อถือ จิตใจไม่ฟุ้งซ่าน มีความมั่นคงไม่หวั่นไหว มีคนยกย่องให้ความเคารพยำเกรง

รักษาศีลข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราเมรัย 
จะส่งผลให้มีความเฉลียวฉลาดในการทำงาน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทำให้มีสติมั่นคงอยู่เสมอ เป็นคนมีความรู้ ไม่เป็นคนเกียจคร้าน เป็นคนไม่ประมาท เป็นผู้ฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก เว็บไซต์wongnai.com
+