0
0.00
เรื่องทำบุญกฐิน ที่หลายคนยังไม่รู้?
เรื่องทำบุญกฐิน ที่หลายคนยังไม่รู้?

พิธีกรานกฐินคือ? 
ฝ่ายภิกษุสงฆ์ทำอะไร
?

หลังจากพิธีทอดกฐินแล้ว พระสงฆ์จะนำผ้าขาวที่ญาติโยมนำมาทอดถวายนั้นไปทำการตัด เย็บ และย้อม เป็นผ้าไตรจีวรให้เสร็จภายในวันนั้นเลย เพื่อนำมาทำพิธีกรานกฐิน

พิธีกรานกฐิน เป็นพิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ คือ ภิกษุผู้ได้รับมอบผ้ากฐิน นำผ้ากฐินไปทำเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง เย็บ ย้อม แห้ง เรียบร้อยดีแล้ว เคาะระฆัง ประชุมกันในโรงพระอุโบสถ ภิกษุผู้รับผ้ากฐิน ถอนผ้าเก่าอธิษฐานผ้าใหม่ที่ตนได้รับนั้นเข้าชุดเป็นไตรจีวร

เสร็จแล้ว ภิกษุรูปหนึ่ง ขึ้นสู่ธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนา กล่าวคือ เรื่องประวัติกฐินและอานิสงส์ครั้งแล้วภิกษุผู้รับผ้ากฐิน นั่งคุกเข่าตั้งนะโม 3 จบ แล้วเปล่งวาจาท่ามกลางชุมนุมนั้น ตามลักษณะผ้าที่กราน

การทำผ้าจีวร?

การทำผ้าจีวรในสมัยโบราณต้องใช้เวลาและความร่วมมือในการทำมาก

การที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตกฐินเพื่อให้คณะสงฆ์ทั้งหมดที่จำพรรษามาด้วยกันในอาวาสเดียวกันมาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ


+