0
0.00
เรื่องนี้ต้องรู้ อุปกรณ์ที่ควรใช้ในงานทำบุญครบรอบผู้ล่วงลับ มีอะไรบ้าง
เรื่องนี้ต้องรู้ อุปกรณ์ที่ควรใช้ในงานทำบุญครบรอบผู้ล่วงลับ มีอะไรบ้าง

การจัดงานพิธีทางศาสนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งหากกล่าวถึงงานอวมงคลแล้ว หลายท่านก็คงจะรู้จักกันดีในชื่อ “งานศพ” อันเป็นงานพิธีทำบุญให้แก่ผู้วายชนม์ 

หลังจากงานพิธีศพเสร็จสิ้น เหล่าเครือญาติผู้วายชนม์ก็นิยมจัดงานบุญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และงานพิธีดังกล่าวนี้คือ งานทำบุญครบรอบแก่ผู้วายชนม์ นั่นเอง

งานทำบุญครบรอบมีตั้งแต่ ครบรอบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน
นิยมนิมนต์พระ 10 รูป สมัยปัจจุบันนิยมนิมนต์พระ 9 รูป


อุปกรณ์ที่ควรใช้ สำหรับพระสงฆ์ 10 รูป(หรือ 9 รูป)

1. โต๊ะหมู่ 7 1 ชุด, พระพุทธรูป 1 องค์, ดอกไม้ 4 พาน, กระถางธูป, ธูป 3 ดอก, เชิงเทียนและเทียน 2 เล่ม, เทียนชนวน 1 ,ไม่ขีด1
2. พรมสำหรับพระยาว 10 เมตร 2 ผืน, พรมแขกขนาด 2x3 ม. 4 ผืน
3.  ชุดอาสนะพร้อมพนักพิง พร้อมตาลปัตร 10 ชุด(สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด) 
4. ชุดที่กรวดน้ำ 4 ชุด, ชุดกระโถน พร้อมทิชชู่ 5 ชุด, ชุดกี๋น้ำร้อน น้ำชา ถวายพระ 10 ชุด(สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด)


อุปกรณ์สำหรับวางอัฐิผู้ล่วงลับ

1. โต๊ะ 1, ผ้าขาวปูโต๊ะ 1, กระถางธูป-ธูป 1 ดอก, เชิงเทียนและเทียน 2 เล่ม, ดอกไม้ 2 พาน, สายสิญจน์หรือผ้าภูษาโยง
2. โกฏิอัฐิ หรือ ภาพผู้ล่วงลับ


อาหารคาว-หวาน

1. อาหารพระพุทธ 1 ชุด
2. อาหารพระสงฆ์ 10 ชุด(สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด) / หรือ 2 วงก็ได้
3. อาหารผู้วายชนม์  1 ชุด
4. อาหารสำหรับแขกตามจำนวน/ หรือของที่ระลึก


เครื่องไทยธรรม

1. สังฆทาน 10 ชุด, ผ้าไตร 10 ชุด(สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด)
2. ดอกไม้ 10 ชุด , ปัจจัยถวายพระ 10 ชุด(สำหรับพระ 9 รูป 9 ชุด)
*ผู้นำพิธี 1 ท่าน, เจ้าหน้าที่บริการ
ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และคู่มืออนุศาสนาจารย์
ผู้เขียน ศรีเพชร ลิขิตสมบัติ

 

+