0
0.00
วันออกพรรษา คืออะไร? แล้วชาวพุทธส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอะไรบ้าง?
วันออกพรรษา คืออะไร? แล้วชาวพุทธส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอะไรบ้าง?

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมนั้น ถือเป็นการส่งสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าช่วงเวลาออกพรรษากำลังจะมาถึง ซึ่งวันออกพรรษานี้เอง คือวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาของพระสงฆ์

หลังจากการอยู่ประจำพรรษาในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษานี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ในข้อที่ผิดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จำพรรษาอยู่ด้วยกัน

ในวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมกระทำ คือ การบำเพ็ญกุศล เช่น การทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูปเทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา

สำหรับของที่ชาวพุทธนิยมนำไปใส่บาตรในวันออกพรรษาก็คือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน ซึ่งการร่วมกุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คำว่า "เทโว" ย่อมาจาก "เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโว จึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก

อย่างไรก็ดี ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทยก็จะมีพิธีเหมือนกันหมด จะต่างกันก็เพียงแต่สถานที่ที่สมมติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่านั้น

กิจกรรมหลัก ๆ ที่มักปฏิบัติในวันออกพรรษา มีดังนี้

1. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ

2. เข้าวัดปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา

3. ร่วมกุศลธรรม "การตักบาตรเทโว"

 

 

ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงจาก เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

+