0
0.00

ประวัติและความเป็นมา

ในปีพ.ศ. 2550 เราริเริ่มที่จะสำรวจความต้องการของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนควรถวายอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดแด่พระสงฆ์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทบุญรักษา สังฆภัณฑ์ 2552 จำกัด จึงเกิดความคิดในการจัดชุดสังฆทานแบบใหม่ ที่สามารถแสดงสินค้าภายในให้ผู้ซื้อได้เห็นทุกชิ้น โดยนำข้อมูลจากรายการมาจัดชุดสังฆทานที่เน้นประโยชน์ใช้สอย และเน้นคุณภาพ พร้อมด้วยรูปแบบและดีไซน์ของสังฆทานที่สวยงาม จัดวางอย่างประณีต ในราคาที่เหมาะสม ผลิตของใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎกภายใต้แบรนด์ของเรา
การันตีจากแบรนด์คุณภาพที่เลือกใช้บริการบุญรักษา
+