ไตรจีวร

  •  

ผ้าไตรเต็ม มัสลิน 9 ขัณฑ์ 2.0ม. (เย็บละเอียด)

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
4,000.00

ผ้าไตรเต็ม มัสลิน 5 ขัณฑ์ 1.90ม. (เย็บละเอียด)

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
2,950.00

ผ้าไตรเต็ม มัสลิน 5 ขัณฑ์ 1.90ม.

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
2,299.00

ผ้าไตรอาศัย มัสลิน 5 ขัณฑ์ 1.90ม.

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
1,490.00

ผ้าไตรเต็ม โทเร 5 ขัณฑ์ 1.90ม.

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
1,480.00

ผ้าไตรอาศัย โทเร 5 ขัณฑ์ 1.90ม.

จัดส่งฟรี! สามารถเลือกสี เลือกขนาดได้
ราคา
980.00

สังฆทานสบงโทเร

จัดส่งฟรี! เมื่อสั่งซื้อครบ 4,000 บาท ล่วงหน้า 2-3 วันขึ้นไป
ราคา
270.00

สังฆทานผ้าอาบโทเร

จัดส่งฟรี! เมื่อสั่งซื้อครบ 4,000 บาท ล่วงหน้า 2-3 วันขึ้นไป
ราคา
170.00