เคล็ดลับบทสวดเสริมมงคล คนเกิดวันอังคารเคล็ดลับบทสวดเสริมมงคล คนเกิดวันอังคาร การบูชาพระประวันเกิด เป็นความเชื่อหนึ่งที่คนไทยนิยมปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้นก็เสมือนเป็นการน้อมนำพุทธคุณมาเป็นเครื่องปกป้องภยันตรายแก่ชีวิต โดยมีศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยคนเกิดแต่ละวันก็จะมีพระปางประจำวันเกิดที่แตกต่างกันไป และมีบทสวดบูชาที่แตกต่างกันตามความเชื่อ 
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวันเกิดคือ พระปางไสยาสน์ ซึ่งมีบทสวดมนต์บูชาดังนี้ค่ะ
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน
ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา
สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา
คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ 
แนะนำให้สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดีแก่ตนเอง สำหรับท่านที่เกิดวันพุธสามารถติดตามอ่านต่อได้ทางเพจเฟสบุ๊คส์ ในสัปดาห์ถัดไปค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมศิลปากรและwongnai

  • By เคล็ดลับบทสวดเสริมมงคล คนเกิดวันอังคาร