เคล็ดลับบทสวดเสริมมงคล คนเกิดวันจันทร์เคล็ดลับบทสวดเสริมมงคล คนเกิดวันจันทร์
การบูชาพระประจำวันเกิด เป็นความเชื่อหนึ่งที่คนไทยนิยมปฏิบัติมาช้านาน ซึ่งการบูชาพระพุทธรูปประจำวันเกิดนั้นก็เสมือนเป็นการน้อมนำพุทธคุณมาเป็นเครื่องปกป้องภยันตรายแก่ชีวิต โดยมีศรัทธาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
โดยคนเกิดแต่ละวันก็จะมีพระปางประจำวันเกิดที่แตกต่างกันไป และมีบทสวดบูชาที่แตกต่างกันตามความเชื่อ 
สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวันเกิดคือ พระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร และมีบทสวดมนต์บูชาดังนี้ค่ะ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ 
แนะนำให้สวดวันละ 15 จบ จะส่งให้มีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง
สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารสามารถติดตามอ่านต่อได้ทางเพจเฟสบุ๊คส์ ในสัปดาห์ถัดไปค่ะ

บุญรักษาค่ะ
อ้างอิงข้อมูลจาก  เว็บไซต์กรมศิลปากร และ wongnai