ไตรจีวร

  •  

ผ้าไตรเต็มมัสลิน (เย็บละเอียด)

รายละเอียด: 9 ขัณฑ์ สังฆาฐิ 1 ชั้น
ราคา
3,900.00
ราคา
2,500.00

ผ้าไตรเต็มมัสลิน

รายละเอียด: 5 ขัณฑ์
ราคา
2,199.00

ผ้าไตรแบ่งมัสลิน

รายละเอียด: 5 ขัณฑ์
ราคา
1,450.00

ผ้าไตรเต็มโทเร

รายละเอียด: 5 ขัณฑ์
ราคา
1,380.00

ผ้าไตรแบ่งโทเร

รายละเอียด: 5 ขัณฑ์
ราคา
890.00