สิ่งของต่างๆที่บรรจุอยู่ในถังสังฆทานที่พวกเราได้ซื้อ และนำไปถวายพระกันนั้น ส่วนมากจะใช้ไม่ได้หรือของบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ สาเหตุเพราะของที่ถวายนั้นอาจหมดอายุ หรือกล่องที่ใช้บรรจุสิ่งของนั้นมีไม่ครบจำนวน... 
แต่จะดีกว่าไหมคะ ถ้าเราลองหันมาคำนึงถึงสิ่งของที่มีคุณภาพ และพระสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะการถวายสังฆทานนั้นนับเป็นอานิสงส์ที่ได้บุญมาก 

บุญรักษาจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ "สิ่งของจำเป็นที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์" ค่ะ รวมถึงทริคเล็กๆน้อยๆในการจัดสังฆทาน เพื่อให้ทุกท่านสามารถจัดชุดสังฆทานได้ถูกต้อง

สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สิ่งของที่ควรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์