ยังมีหลายท่านที่ยังขาดความรู้และเข้าใจในการเลือกถวายผ้าไตรจีวร ว่าควรใช้ผ้าชนิดไหนดี แบบใด และควรใช้สีใดดี ? เพราะหากเราเลือกซื้อไปแล้วนั้น พระท่านจะสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือเปล่า ? 
เพราะผ้าไตรนับเป็นอัฐบริขารสำคัญสำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะ ที่ใช้ในการผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวัน เปรียบเสมือนคนเราที่มีเสื้อผ้าไว้เปลี่ยนหลายๆชุด
วันนี้บุญรักษาจึงขอนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับผ้าไตรมาให้อ่านกันค่ะ มีทั้งหมด 3 ตอน เพื่อใช้ประกอบเป็นความรู้ในการเลือกซื้อผ้าไตรอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ :)

เข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวรเข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวร
เข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวรเข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวร
เข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวรเข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวร
เข้าใจสักนิดก่อนถวายผ้าไตร ตอนที่ 1 ผ้าไตรจีวร