ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2561


บุญรักษาขอเป็นตัวกลางในการบอกบุญกับแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพถวายกฐินแก่วัดในชนบทห่างไกลในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพถวายกฐิน

• สำหรับเจ้าภาพที่ต้องการถวายกฐิน
1. เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 รายชื่อวัด  หมายเหตุ
 1. วัดศรีแสนดำ หมู่10 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 มีเจ้าภาพแล้ว
 2. วัดศรีจันดาธรรม หมู่12 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 มีเจ้าภาพแล้ว
 3. วัดบ้านโนนสว่าง ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 มีเจ้าภาพแล้ว
 4. วัดป่าหินสูงเจริญ 1/2 หมู่2 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 มีเจ้าภาพแล้ว
 5. วัดสุคนธาบรรพต ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 มีเจ้าภาพแล้ว
 6. วัดโพธิ์ศรี ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 มีเจ้าภาพแล้ว
 7. วัดสว่างแสนทอง หมู่7 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 มีเจ้าภาพแล้ว
 8. วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
มีเจ้าภาพแล้ว
  9. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 มีเจ้าภาพแล้ว
 10. วัดมะขามภูมิ หมู่14 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 มีเจ้าภาพแล้ว
 11. วัดโพธิ์พระองค์ ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240 มีเจ้าภาพแล้ว
 12. วัดสัมปทวนใน ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 มีเจ้าภาพแล้ว
 13. สำนักสงฆ์แดโค๊ะทะวา ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150 มีเจ้าภาพแล้ว
 14. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 มีเจ้าภาพแล้ว
 15. วัดหัวปอน ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 มีเจ้าภาพแล้ว
 16อาศรมพระธรรมจาริกขวัญคีรี(นอก) บ้านขวัญคีรี หมู่ 11  ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 มีเจ้าภาพแล้ว
 17. วัดละอุบ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 18. สำนักสงฆ์ป่าเล้าคำ หมู่ 5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110  ยังไม่มีเจ้าภาพ
 19. วัดศิลาจารย์ หมู่6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพขรบูรณ์ 67120  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 20. วัดนันทชาติ บ้านโจะโหวะเหนือ หมู่5-6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 21. วัดโพธิ์ตาก หมู่ 6  ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 22. วัดอรุณราษฎร์ บ้านโคกสะอาด ม.8 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 23. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่กองแป หมู่ 9  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 24. วัดดอนกลาง ม.3  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 25. วัดถาวร ม.6 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 26. วัดทันสมัย  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 27. วัดห้วยไหล่ ม.1  ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 28. วัดธารโต (ธ.)  ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150  ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 29. วัดโนนศิลา ม. 8 บ.โนนสำราน ต.กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 ยังไม่มีเจ้าภาพ
 30. วัดโนนศรีสะอาด ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160  มีเจ้าภาพแล้ว 
 31. วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 ยังไม่มีเจ้าภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หากมีรายชื่อวัดเพิ่มเติม ทางเราจะอัพเดทรายชื่อเพิ่มลงในตารางนี้ค่ะ

2. แจ้งชื่อเจ้าภาพ, เบอร์โทรติดต่อ และ Email ได้ที่ Line ID: @boonruksashop

หมายเหตุ:  
• กรณีเจ้าภาพไม่สะดวกไปทอดกฐินเอง ทางเราจะประสานงานกับทางวัด และจัดส่งชุดกฐินไปที่วัดโดยตรง และจะมีใบตอบรับส่งให้กับเจ้าภาพในภายหลังค่ะ (หากต้องการรูป สามาถรแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ)

 สำหรับวัดที่ขาดแคลน ต้องการเจ้าภาพกฐิน
1. แจ้งชื่อเจ้าอาวาส, เบอร์โทรติดต่อ, รายละเอียดที่อยู่วัด, เว็บไซต์(ถ้ามี) ได้ที่ Line ID: @boonruksashop หรือ Email: boonruksashop@gmail.com
2. หลังจากที่ทางบุญรักษาได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเพิ่มรายชื่อวัดให้ภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

• ภาพบางส่วนจากทางวัด
- วัดจากวัดป่าหินสูงเจริญธรรม

- ภาพจากวัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม

- ภาพจากวัดสุคันธาบรรพต

- ภาพจากวัดโนนสว่าง

- ภาพจากวัดมะขามภูมิ

- ภาพจากสำนักสงฆ์บ้านแม่ออ

- ภาพจากสำนักสงฆ์แดโค๊ะทะวา


เมื่อคุณต้องการทำบุญเราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้
เป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้ยาก...บุญรักษาดูแลท่านทุกงานบุญ
ร่วมทำบุญได้ที่ Line: @boonruksashop

------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575